EAPN EUSKADI

Entidades EAPN

EAPN entitateak izaera autonomikoko sareak dira  eta horrela, EAPN Euskadi EAEn pobreziaren eta giza bazterketaren gaiekin lan egiten duten entitateen erreferentzia izatea du helburu.

Hala ere, Bizkaian daukan kokapenarekin kontuan izanda, EAPN osatzen duten entitateen gehiengoa Bizkian lan egiten dute. Guzti honekin batera, EAPN eremu autonomikoan (Bizkaia, Araba eta Gipuzkoa) jarduten  duten entitateekin (adb, Sartu) eta entitate estatalekin (adb CEAR) lan egiten du. Gaurkotasunean hazkunde prozesuan gaude, entitateekin erlazioak handitzeko prozesuan, elkarlanean lan egiteko eta EAPN Euskadiren parte izateko.

 

FUNDACIÓN GIZAKIA

Es una entidad sin ánimo de lucro, declarada de utilidad públi...

Asociación Bidesari de Pastoral Penitenciaria

Asociación sin ánimo de lucro que nace de la Pastoral Penitencia...

CENTRO DE ACOGIDA LAGUN ARTEAN

 Lagun Artean es una asociación sin ánimo de lucro, que des...

Asociación Amiarte

Taller de creación Artística interdisciplinar dirigido a  p...

Asociación Bizitegi

 

BIZITEGI, es una asociación que empezó su ac...

Comisión Anti SIDA de Bizkaia

La Comisión Ciudadana Antisida somos una asociación sin áni...

Participación GRUPO
Camapaña TTIP2
DERECHOS+