EAPN EUSKADI

EAPN Euskadi aurkespena

QUIENES SOMOS

EAPN Euskadi 13 lurralde-sare eta estatu mailako 14 erakundez osatutako estatu sareko kidea da.

EAPNren sustraiak Pobrezia I eta Pobrezia II programa komunitarioen testuinguruan txertatzen da. 1989ko ekainean pobreziaren aurkako konferentzia bat ospatu zen Europar Batasunaren laguntzaz antolatuta. Bertan, boluntariotzaren sektoreko 200 ekintzaile bildu ziren. Konferentzia hartan europar sare bat sortzeko enkargua eman zitzaion behin-behineeko lan-talde bati. 1990eko abenduan Eratze Batzar bat ospatu zen eta sortu berriak ziren estatu sareetako ordezkariek hartu zuten parte. Batzar harek sare europarraren estatutuak bildu zituen. Bere helburuak ondorengoak dira:
•    Europar Batzordearen agenda politikoan pobreziaren eta gizarte bazterketaren aurkako borroka txertatzea.
•    Pobreziaren eta gizarte bazterketaren aurkako ekintzak sustatu eta horien eraginkortasuna indartzea.
•    Pobreziaren eta gizarte bazterketaren aurka lanean diharduten pertsonen eta taldeen alde egitea.

EAPN Europa Europar Batzordeko kide diren estatu bakoitzean pobreziaren aurka lanean diharduten erakunde boluntarioen eta herriko taldeen estatu mailako hogei sarek osatzen dute. Estatuaren arabera indartsuagoak edo ahulagoak dira.

EAPN erakunde demokratiko bat da eta bertako kideak urtean behin ospatzen den Batzarraren bidez daude ordezkatuta. Batzarraren helburua, besteak beste, hiru urterako den Batzorde Betearazlea aukeratzea da.Estatu mailako sareak ordezkatzen dituzten hamabost kidez eta europar erakundeak ordezkatzen duten beste hiru kidez osatuta dago.

Egitekoa, Ikuspegia, Baloreak

Gehiago irakurriGutxiago irakurri

Egitekoa

Pobreziaren eta gizarte-bazterketaren aurka borrokan ari diren Euskadiko Hirugarren Sektoreko erakundeak eta Sarean lan egiteko prest daudenak batzea da EAPN Euskadiren egitekoa. Helburua da koordinatzea, kideak gaitzea eta egitasmo komunak lantzea. Baita elkarrizketarako gaitasuna duen presio-taldea eratzea ere, pobreziaren eta bazterketaren egoerak azaltzeko eta salatzeko, eztabaida sozio-politikoa sorrarazteko, eta egoera horiek gainditzeko baliozko alternatibak aurkezteko. Egitekoa betetzeko, EAPN Euskadiko Sareak Estatuko Sareari lotuta dago, harekin jomugak, metodologiak partekatzen ditu eta haren jardueretan parte hartzen du. Egitekoarekin bat eginda, elkartutako erakundeek baliabideak ekartzen dituzte, planteatutako eta onartutako ekintzekin bat datozenak.

Ikuspegia

Erakunde-elkarte moduan aintzat hartzea nahi du EAPN Euskadik. Pobrezian eta gizarte-bazterketan bizi den pertsona da elkarteen jardueren ardatza, eta gizarte-bazterketa sortzen duten egoerak errotik kentzea du helburu. Hori dela-eta, Sareak ezaugarri hauek dituela hautematea nahi da:

 • Elkarri osatu eta laguntzen dieten erakundeak biltzen ditu.
 • Erakundeen artean koordinatzeko tresnak berritzen ditu.
 • Gizarte-erakundeetan erreferentzia da.
 • Gizarte-politikekiko kritikoa da.
 • Gizarte-bazterketako egoera berriei aurre egiten dieten alternatiba jakinak sustatzen ditu.
 • Eratze horizontala, plurala, independentea eta eragingarria du.
 • Gizarte-kontzientzia astintzen du eta arazo honen inguruan iritzi publikoa sentsibilizatzen du.

Baloreak

Elkartutako erakundeekin, Herri-administrazioarekin eta orokorrean gizartearekin EAPN Euskadik dituen harremanetan, printzipio hauen arabera jokatuko du:

 • Kide-erakundeak maila berean daude, Sareko jardueretan elkarrekin lan egiten eta parte hartzen dute, erakunde horizontal bati dagokionez.
 • Kideak askotarikoak izateak sinergia sortzen du, eta horrek dakarren aberastasuna babesten du.
 • Iritzi propioa eta independentea du, pobreziako eta bazterketako egoerak salatzen ditu aginte publiko eta pribatuen eta iritzi publikoaren aurrean.
 • Irabazteko asmorik gabeko erakundea da, gardena eta zuzena.
 • Pertsonaren alde egiten du, subjektu indibidual moduan, aukera-berdintasunerako eskubideak dituena, dagoen egoera gainditzeko gaitasuna duena, eta bere dibertsitatea defendatzeko eskubidea duena.
 • Baztertutako pertsonei hitza eta parte-hartzeko aukera ematen du.

Nola elkartu EAPN Euskadirekin

Gehiago irakurriGutxiago irakurri

EAPN Euskadiko kideak izan daitezke Estatutuetako hirugarren kapituluan seinalatutako baldintzak betetzen dituzten entitateak.

 

EAPN Euskadin bazkide gisa parte hartu nahi duten entitateek Zuzendaritza-Batzordeari edo Lehendakariari idatziz eskatuko dizkiete. Eskaeraren momentuan aurkeztu behar izango dute:

1 Entitatearen Estatutuen kopia

2 EAPN-ko Estatutuak betetzeko eta bazkide izateko borondatea egiaztatzen duen akordioa  eta entitateari ordezkatuko duen pertsonaren izendapena.

Dokumentazioaz Zuzendaritza - Batzordea arduratuko da, ondoren entitate horren onarpena edo ez onarpena ebatziko duena.

 

Informazio erantsia:

·         EAPN Euskadiko eskaera modeloa, 2012

·         Ordezkariaren izendapena

·         Bazkide fitxa

 

Plan Estratégico

Gehiago irakurriGutxiago irakurri

PLAN ESTRATÉGICO 2022-2025
 
MISION, VISION, VALORES
 
MISION
EAPN Euskadi es la red de entidades del Tercer Sector Social para la lucha contra la pobreza y la exclusión social en Euskadi:
Promueve la participación y los derechos de las personas
Pone la pobreza, la exclusión, la desigualdad y la inclusión social en la agenda política y social. Y mantiene una actitud crítica y propositiva ante estas
cuestiones.
Esta asociada a EAPN España y por ende a EAPN Europa
 
VISION
Eapn Euskadi quiere ser valorada y reconocida como:
Una alianza de organizaciones que, poniendo a la persona en situación de vulnerabilidad, pobreza y exclusión en el centro de su actividad, busca erradicar
las causas que provocan la pobreza y la exclusión social, trabajando con las personas en situación de vulnerabilidad, pobreza y exclusión; con la sociedad y
con las entidades sociales; así como con otras redes en aras a conseguir un modelo social mas justo e inclusivo.
Una entidad comprometida con las personas en situación de vulnerabilidad, pobreza y exclusión, y que trabaja para hacer efectivos sus derechos.
Una entidad que incide en la sociedad generando opinión entre la ciudadanía e influyendo en las decisiones políticas, en aras de una sociedad más justa e
inclusiva.
 
VALORES
EAPN Euskadi en sus relaciones con las organizaciones asociadas, con la administración pública, y con la sociedad en general, actuará conforme a los siguientes
principios: Cooperación, participación, diversidad, autonomía, transparencia, honestidad, horizontalidad e igualdad de género.
 
LÍNEAS ESTRATÉGICAS
 
- El compromiso con las personas en situación de vulnerabilidad, pobreza y exclusión. 
- Fortalecer la red como asociación de las entidades. 
- Incidir, influir en la sociedad. 
 
 
 
Participación GRUPO
Camapaña TTIP2
DERECHOS+